Finalister

Nedan ser du 2022 års

Recruitment Awards

finalister!

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
upp till 19 anställda

Partner och prisutdelare

Next U

Next U är ett digitalt rekryteringsföretag som tittar på människor och inte på papper 

Bolaget har en starkt tillväxt och har utvecklats till att vara marknadsledande på videobaserade kandidatpresentationer. Med en stark innovativ ledning och organisation pågår det en ständig affärsutveckling som bidrar till att förändra och förädla dagens rekryteringsprocesser och därav valts som finalister till utmärkelsen Årets Rekryteringsföretag.

Läs motivering

E commerce recruit

”E-commerce Recruit Nordic har etablerat sig som en stark och självklar aktör inom sin nisch mot e-handels bolag och digital kompetens. Med ett stort kandidatnätverk, hög leveransprecision, ett kundnära förhållningssätt och stor kunskapsnivå har de lyckats öka sin omsättning med 60 %. En imponerande utveckling och resa gör att vi utnämner bolaget som  finalist till utmärkelsen Årets Rekryteringsföretag”

Läs motivering

2Complete Group

Med en stabil tillväxt under åren och med en bredd i sin rekrytering inom både blue- och white collar har 2Complete utvecklats till ett stabilt och välrenommerat rekryteringsföretag

Med sin förmåga att snabbt och innovativt ställa om, hitta nya sätt att arbeta på för att utveckla sin affär och möta upp marknadens behov utser vi bolaget som finalist till utmärkelsen Årets Rekryteringsföretag

Läs motivering

Finance Recruitment

Med avgränsningen inom bank och finans, så har man genom åren haft en tillväxt och stabil ökning av omsättningen. Tydligheten i att det är medarbetarna som gör skillnad visar sig i att bolaget för tredje året på rad fått utmärkelsen Great place to work och Onelabs utmärkelse healthy place to work. Man tittar framåt på nya automatiserade lösningar för att säkra framtida succér. Framgång genom medarbetarskapet.

Juryn vill därför nominerar Finance Recruitment Sweden AB till årets rekryteringsföretag i kategorin upp till 19 anställda.

Läs motivering

Futuria People

Futuria People fortsätter modigt att expandera och har en organisk tillväxt inom sin nisch mot samhällsbyggnad och teknikbranschen. Med sitt fokus på effektiv rekrytering med hög kvalitet och en bra kandidatupplevelse är bolaget en stark partner med goda vitsord från både kandidater och kund. Genom sitt unika kandidatnätverk samt samarbetsavtal med externa kandidatnätverk och sina långvariga återkommande uppdrag från några av Sveriges största bolag inom branschen är Futuria People en given finalist till utnämningen Årets Rekryteringsföretag.

Läs motivering

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
från 20 – 49 anställda

Partner och prisutdelare

Nexer Recruit

Med stor proffsighet och snabb information till såväl kund som kandidat strävar Nexer Recruit efter högsta möjliga kvalitet. Med sin breda kunskap och kompetens lyckas man få kandidaterna involverade och trygga i varje del av processen. Kunderna säger: Proffsigt och samtidigt personligt och vänligt. Detta sammantaget kännetecknar Nexer Recruit som det nära, varma och engagerade rekryteringsbolaget där varje rekrytering utförs med en tydlig ambition att skapa en bättre framtid för både kandidaten och kunden.

Läs motivering

Job Solution

Job Solution fortsätter sitt framgångsrika arbete och tillväxt och lönsamhet som går hand i hand. Med hög ambition och stort engagemang förser man sina kunders behov med rätt kompetens i rätt tid. Ett starkt internt samarbete och ett nära kundarbete gör att juryn nominerar Job Solution som finalister till utnämningen Årets Rekryteringsföretag.

Läs motivering

Procruitment

”Procruitment är en proaktiv karriärbyrå som funnits sedan 2019 och som under 2022 fördubblade sin omsättning mot föregående år. Ett långsiktigt perspektiv för såväl kund som kandidat präglar bolagets förhållningssätt. Strävar efter att på riktigt förstå kandidatens drivkrafter, preferenser, mål och potential för att kunna vara deras karriärpartner genom hela arbetslivet. En värdig finalist till utmärkelsen årets Rekryteringsföretag.

Läs motivering

Insight Competence

Insight Competence fortsätter sin lönsamma tillväxtresa och är en viktig aktör när det gäller rekrytering inom marknad, media, försäljning och analys. Dessutom har man skapat en varm och inkluderande arbetsplats där medarbetaren sätts i fokus. Tack vare passion, kvalité, engagemang och starka resultat är man återigen utnämnd som topp fem bland Sveriges alla rekryteringsföretag.

Läs motivering

The Place

The Place vill ständigt ligga i framkant och vågar vara nytänkande och testa nya arbetssätt. 

Verksamheten har en imponerande kombination av nöjda kunder, kandidater och anställda samt goda ekonomiska resultat, där en god tillväxt och många nya kunder har präglat året. Man fortsätter sin utveckling av begreppet “Worklife Partner” vilket skapar långsiktiga relationer till både kunder och kandidater. The Place är ett företag som blickar framåt och som hela tiden vill utvecklas i ambition att vara kundernas första val och kandidaternas bästa vän. En självklar finalist till utnämningen Årets Rekryteringsföretag. 

Läs motivering

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
över 50 anställda

Partner och prisutdelare

Skill Scandinavia

Skill skapar attraktion och intresse för roller inom industrin på ett helt unikt sätt. Under de senaste åren har företaget vuxit med tvåsiffriga tal och når snart miljardvallen. Människan är alltid i fokus hos Skill, för när människan växer, växer företaget. Som en av marknadens ledande aktörer i att skapa nytta och tillväxt för industrin utnämner vi Skill som en av fem finalister bland Sveriges Rekryteringsföretag

Läs motivering

Nordic Jobs Worldwide

”Företaget har gått en egen väg genom att marknadsföra nordisk arbetskraft till kunder utomlands. Genom att ha lokala kontor skaffar sig Nordic Jobs Worldwide unik kunderfarenhet som förs vidare till kandidaterna. Man startade 2016 och tillväxten har varit fenomenal, under 2022 växte företaget med 50%. Bara i Sverige hjälpte man 220 unga att förverkliga sin utlandsdröm. En stor bedrift som leder till utnämningen till att vara en fem finalisterna bland Sveriges alla rekryteringsföretag” 

Läs motivering

Dedicare


Genom att fokusera på life science, vård och socialt arbete har Dedicare blivit marknadsledare. Att få landets 21 regioner att acceptera sjuksköterskans arbetsgivarval är en enorm bedrift. Dedicare har haft en fantastisk tillväxt med över 50% de senaste åren. Som en av marknadens ledande experter på att matcha spännande uppdrag med rätt kompetens är Dedicare en given finalist för utnämningen Årets Rekryteringsföretag

Läs motivering

TNG

TNG var först ut att driva fördomsfri rekrytering och anonyma CV. Det har man framgångsrikt gjort sedan starten 2004. Eller som företaget själv uttrycker det: ”Att våga satsa och på riktigt vilja uppnå en helt fördomsfri rekrytering är nyckeln till vår framgång.” På så sätt har man utmanat branschen och rekryteringsmarknaden, haft en berömvärd tillväxt samt varit en av branschens ledande innovativa aktörer. TNG är en given finalist till utmärkelsen av Årets Rekryteringsföretag

Läs motivering

Amendo

Amendo tillhandahåller ett av marknadens mest relevanta nätverk inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Med en service i världsklass och regelbunden feedback från kunder, konsulter och kandidater jobbar bolaget aktivt med att utveckla och förbättra sig och skapa nya mervärden för både kandidat som kund. Amendo är en given finalist till utmärkelsen som Årets Rekryteringsföretag

Läs motivering

Årets Bemanningsaktör

Partner och prisutdelare

Dedicare


Dedicare har i mer än 25 år hjälpt sina kunder med kompetensförsörjning utifrån en tydlig mission att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet

Som ett av nordens största bemanningsföretag inom vårdbemanning har företaget en tydlig vision, att bli Europas ledande företag inom vård, life science och socialt arbete.  

Dedicare har som frontföretag för goda anställningsvillkor, drivit frågan om kollektivavtal inom vårdbemanning och är en given finalist till utmärkelsen Årets Bemanningsaktör.

Läs motivering

Carotte

Carotte staff har med sitt unika utbildningsprogram inom servering kunnat leverera stora volymer av konsulter till besöksnäringen och aktivt bidragit med att minska den rådande personalbristen inom branschen efter pandemin. Denna satsning har resulterat i en tillväxt under 2022 från 27 mkr till 68 mkr. 

Under 2022 har de även etablerat sig i Malmö och Jönköping och fortsatt utveckla sitt koncept med både interna, externa service och ledarskapsutbildningar inom besöksnäringen. En imponerande insats som resulterar i finalist- utmärkelsen som årets Bemanningsaktör

Läs motivering

Skill Scandinavia

Med sin unika ägarbild med 18 industriföretag har Skill en stor förståelse för näringslivets och arbetsmarknadens framtida behov och utmaningar.  Under de senaste åren har Skill gått från ett regionalt branschföretag till ett rikstäckande miljardföretag inom kompetensområdet med fokus på industri, tech och IT. Dessutom har företaget haft en fantastisk tillväxt med över 120 internt anställda. En framgångsresa som resulterat till finalist utnämningen som Årets Bemanningsaktör

Läs motivering

OnePartnerGroup

OnePartnerGroups ambition är att alltid ligga i framkant i utvecklingen och att vara det “lokalaste” företaget i branschen. Bolaget har ett imponerande medarbetarindex och via sin egen “OnePartnerGroup Academy” utbildar bolaget olika kandidater till att bli anställningsbara, i olika bristyrken. Under året har bolaget fortsatt att utveckla verksamheten och aktivt haft fokus på att utveckla människorna, kulturen och en god affär med målsättningen att bli Nordens lokalaste kompetenspartner. En utveckling som genererar finalist- utmärkelsen för Årets Bemanningsföretag.

Läs motivering

Jobandtalent

”Genom nytänk och kundfokus har Jobandtalent på kort tid etablerat sig som det 7:e största kompetensföretaget i Sverige med 6.000 medarbetare. Det som utmärker Jobandtalent är en tydligt utarbetad förvärvsstrategi med fokus på utveckling av digitala hjälpmedel som möjliggör snabba matchningar utan att kompromissa med kundernas eller medarbetarnas nöjdhet. Ett annat tydligt kännetecken är tesen ”demokratisering av arbetsmarknaden” vilket innebär att de ser alla konsulter och medarbetare som en resurs – alla kan utvecklas oavsett utbildning och bakgrund. Jobandtalent är ett globalt tillväxtföretag som förnyar och utmanar kompetensbranschen i Sverige”

Läs motivering

ÅRETS INTERIMSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

Appjobs


Appjobbs tar oss till framtidens arbete med en plattform som erbjuder flexibla jobb anpassade efter kundens och gigarens behov och krav. Appjobs mål är att ta framtidens arbete till en bättre plats för alla – att göra skillnad. Genom sitt sätt att lyfta fram och dra nytta av den nya tekniken och hur den kan användas inom gigekonomin ser vi med spänning fram emot hur framtiden kan utvecklas. Därför nominerar juryn denna uppstickare/nytänkare till årets Interimsföretag.

Läs motivering

Insight Competence

Bolaget har varit nominerade 2020 och 2021 och så även detta år. Fokuserar på media och marknadsföring vilket gör dem till en tydlig aktör inom sin nisch. Ett Gasellföretag med en stark ekonomisk bas och återkommande nöjda kunder har gett Insight Competence ett gott renomé inom sitt område med en positiv utveckling år efter år vilket föranleder oss att utnämna bolaget som finalist till Årets Interimsföretag”

Läs motivering

Interim Search

Interim Search ett väletablerat företag som fokusera på att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag som under flera år visat på en starkt tillväxt. Man arbetar aktivt med att stärka sin position på marknaden, bland annat med en kvalitativ kommunikation som bidrar till att positionera företaget och dess varumärke. Med fokus på både precision och hastighet och med ett starkt personligt engagemang hos medarbetarna lyckas bolaget, år efter år, nå kundernas och sina egna mål.

Läs motivering

Finance Recruitment

Finance Recruitment är specialister inom rekrytering av ekonomi, bank och finanstjänster och har genom ett stort nätverk gjort sig kända som en träffsäker leverantör. Det framgår med tydlighet i starka resultat i utvärderingar från kunder.

Företagets kultur sporrar medarbetare att leverera med hög kvalitet till kunder & kandidater med realistiska förväntningar. Tilldelning och utmärkelser som a ”Healthy place to work” och “Great place to work” visar på välmående medarbetare som kan göra sitt bästa för kunden och konsulten. Även resultaten visar sitt tydliga språk med rekordår och ökad omsättning.

Läs motivering

People Experience

”Bolagets passion att hjälpa kunder och konsulter att nå tillväxt och framgång har visat sig vara en framgångsfaktor, framför allt inom sin nisch inom HR och ekonomi. Det har gett bolaget en stark tillväxt under året. De kan sin målgrupp och har en tydlig värdegrund vilket har ökat upplevelsen för kund och konsult. Att som nischad byrå, lyhört stå med örat mot rälsen och följa marknadens utveckling och rådande trender bidrar till utnämningen som finalister till utmärkelsen Årets Interimsföretag”

Läs motivering

ÅRETS RAKET REKRYTERING

Partner och prisutdelare

E-commerce Recruit


Bolaget har vuxit lönsamt genom medarbetare och omsättning likväl som etablering av nya kontor och är idag vara en befäst aktör inom rekrytering av digital kompetens och e-handel. Den innovativa ådran och den branschkompetens bolaget besitter återspeglar bolagets framgång och har även resulterat till en finalist utnämning som Årets Raket inom Rekryteringsbranschen

Läs motivering

Job Solution

Job Solution är ett av branschens mest expansiva bolag. Att man dessutom växer i alla led – geografiskt, verksamheter, kontor, medarbetare och omsättning är imponerande. Under året har bolaget även listat sina aktier på Nasdaq First North Growth Market. Allt sammantaget resulterar i att vi med glädje utnämner bolaget som finalister till Årets Raket inom Rekryteringsbranschen, 

Vuxit har man gjort med vinst.

Läs motivering

Procruitment

På en marknad där efterfrågan är större än utbudet har Procruitment under 2022 dubblerat sin omsättning och haft en för övrigt mycket stark tillväxt bland tillsättningar. Procruitment har under året tagit ett stort steg mot att kännetecknas som ett modernt högpresterande och lönsamt bolag. Ett bolag som hela tiden ser möjligheten till utveckling av den egna verksamheten som möjliggör ett närmare samarbete med både kunder och konsulter. Denna utveckling och företagets framåtanda har resulterat till årets finalist utnämning som Årets Raket inom rekryteringsbransch

Läs motivering

Professionals Nord

Med en unik tillväxtsatsning och en fantastisk omsättningsökning har bolaget Professionals Nord bara påbörjat sin resa. På kort tid har bolaget redan expanderat till nya orter och skapat blivit ett aktat och renommerat rekryteringföretag, inte bara i Norrland där de har sitt säte utan i stora delar av Sverige. Deras arbete och starka tillväxt under året resultera härmed i finalist utnämningen som Årets Raket inom rekryteringsbranschen.

Läs motivering

Insight Competence

Gasellföretag som vuxit organiskt både i omsättning och medarbetare. Idag en stark aktör när det gäller rekrytering i mediebranschen. Detta moderna och högpresterande företag har i och med årets fortsatta expansion och tillväxt blivit utvald som finalist till utnämningen Årets Raket inom Rekryteringsbranschen

Läs motivering

ÅRETS RAKET BEMANNING

Partner och prisutdelare

Ad Acto Rekrytering


”Då nischen blir en styrka är det en trygghet att veta vad man kan leverera samt hålla förväntningar hos både kunder och kandidater på rätt nivå. Ad Acto är bemanningsföretaget med specialistkompetens inom transport och logistik som med en fantastiskt tillväxt är en självklar finalist till utnämningen Årets Raket inom bemanningsbranschen”

Läs motivering

Boost Technical Power

”Med en fin tillväxt har företaget lyckats stärka sin position inom installationsbranschen och haft en väldigt bra tillväxt under det gång året. Boost Technical Power är en dessutom ett bolag som gör det lilla extra, med bland annat en satsning att erbjuda en kombination av utbildning och garanterad anställning. Allt sammantaget är bolaget given finalist till utmärkelsen Årets Raket inom Bemanningsbranschen”

Läs motivering

Carotte

Ett bolag på frammarsch med en stark tillväxt och flera nya etableringsorter under året.
Carotte Staff hyr ut, rekryterar och utbildar Stockholms, Göteborgs & Malmös främsta event och serveringspersonal. Därtill har bolaget breddat sin verksamhet och blivit en uppstickare inom receptionsbemanning, där dom idag bemannar flera av landets största coworking-anläggningar i samarbete med fastighetsbolag. Med interna utbildningar i bagaget och med en framåtanda att utbilda både egen personal och sina konsulter är företaget en uppstickare inom bemanningsbranschen och en given finalist till utnämningen Årets Raket inom Bemanningsbranschen.

Läs motivering

Viva Bemanning

”Som ett av marknadens främsta vårdbemanningsföretag, när den gäller olika typer av konsultbetyg, och med en otroligt stark, helt organisk omsättningsökning har Viva Bemanning vuxit och blivit en aktör att både räkna med och luta sig emot. En inspirerande resa som nu resulterar till finalist utnämningen för Årets Raket inom bemanningsbranschen”

Läs motivering

Jovi

”Jovi växer stadigt och har under året haft en fantastisk tillväxt med bibehållen personal. En framgångsresa med ett stort samhällelig ansvar som resulterat i såväl nya kunder, många fler kandidater och en etablering inom branschen. En resa som även bidrar till utnämning som finalist för Årets Raket inom Bemanningsbranschen”

Läs motivering

ÅRETS MÅNGFALDSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

TNG

Ett bolag på frammarsch med en stark tillväxt och flera nya etableringsorter under året.
Att det är en självklarhet att alla ska få en chans att visa sin potential är inte bara en fras utan något som är TNG’s arbete från vision till praxis. Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG Group finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Kopparberg och inriktar sig på fördomsfri och datadriven rekrytering. Deras förhållningssätt genomsyrar rekryteringsprocessen och innefattar tydliga kravprofiler och ett arbete med inkluderande platsannonsering och talang marknadsföring.
Med innovativa angreppssätt för inkludering utesluts det personligt brev och CV och urvalet görs istället med anonymiserade ansökningar utan namn, ålder eller bild där kandidaterna på ett transparent sätt kan följa sin ansökan i realtid.
Ett gediget, kvalitativt och mångårigt arbete ligger bakom detta bolag som imponerar till den grad att det utnämnas som finalister för utmärkelsen Årets Mångfaldsföretag.

Läs motivering

Recruitive

Att arbeta med rekrytering utan CV och Personligt brev blir allt vanligare vid rekryteringar. Fokuset hamnar då på kompetensen som kandidaten besitter, och den potential som hen visar.
Genom att riva murar för människor från socioekonomiskt utsatta områden bidrar Recruitive till att öka mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. De arbetar innovativt genom att annonsera lediga tjänster i de kanaler där unga finns, såsom Snapchat, Instagram och Tiktok. Utöver rekrytering och bemanning arbetar Recruitive aktivt tillsammans med Regnbågsfonden som ambassadörer för HBTQI-personers rätt att få leva ett liv fritt från fördomar, homofobi och hat.
Recruitive bidrar således till att synliggöra talang där många inte tittar, samtidigt som de aktivt arbetar för en mer inkluderande och jämlik arbetsmarknad där alla har en plats.

Läs motivering

Ad Acto Rekrytering


Ad Acto tar ett genuint samhällsansvar, exempelvis finansierar dom körkort för personer med potential helt utan arbetsmarknadspolitisk finansiering. Företaget har 78% anställda som är utrikesfödda och har genom mängden nationaliteter skapat en egen unik kultur utan barriärer mellan de anställda. Ett framgångsföretag som är vår självklara finalist till utmärkelsen Årets Mångfaldsföretag.

Läs motivering

Uniflex

Uniflex är ett ledande bemanningsföretag inom industrisektorn, ett företag präglat av mångfald som under året har utökat samarbetet med olika matchningsaktörer för att stödja individer som står långt från arbetsmarknaden. Inte mindre än 45 procent av företagets medarbetare är utrikesfödda som berikar företagets kunder med sin kompetens. Uniflex utbildar rekryterare och personalansvariga inom fördomsfri rekrytering och arbetar aktivt med att digitalisera hela rekryteringsprocessen.
Inriktningen mot ökad mångfald har lett till ökad tillväxt, med fortsatt nöjda kunder och medarbetare. Lärdomen är tydlig, det är genom företagen det skapas effektiv integration och mångfald. En given finalist till utnämningen Årets Mångfaldsföretag.

Läs motivering

ÅRETS LEDARE

Partner och prisutdelare

Elisabet Holmene

Elisabet Holmene står för ett närvarande och nära ledarskap, där varje medarbetares prestation uppmärksammas och där medarbetarnas utveckling och välmående prioriteras samtidigt som tydliga nyckeltal styr mot uppsatta resultatmål. Det gångna året har inneburit en snabb tillväxt för The Place. Samtidigt har Elisabet genomfört en omorganisation i syfte att föra ledarskapet ännu närmre medarbetarna. Detta har resulterat i ett stort mått av medarbetarnöjdhet, bevisad av höga värden i personalens skattning av arbetskultur och ledarskap på The Place.

Läs motivering

Claes Gellstrup

Claes Gellstrup är en ledare som, trots hybridledarskap som täcker hela landet, har förmågan att skapa närvaro, gemenskap och en känsla av att finnas där för varje medarbetare. Han är rak och den gemensamma krassa finansiella målbilden finns det inga tvivel om, men vägen dit är en gemensam affär och drivkraft där alla får säga sitt. Claes bryr sig på riktigt och utvecklar både sina medarbetare och sig själv på vägen. Envishet har tagit honom långt på vägen som ledare, men ödmjukheten har fått honom att vara det i 25 år.

Läs motivering

Benjamin von Jahf

Benjamin von Jahf har byggt upp EHRAB-Gruppen till ett mångkulturellt och innovativt bemanningsföretag med flera hundra anställda och omsättning över hundra miljoner kronor. Han har varit noga med att förstå hur utvecklingsprocesser kan inspirera och utveckla medarbetare och skapa en stabil organisation. Benjamin har även utvecklat sin egen kompetens genom att fullfölja flera master och MBA-utbildningar. Hans drivkraft är att arbeta för ett högre syfte, men fokus på social hållbarhet.

Läs motivering

ÅRETS REKRYTERARE

Partner och prisutdelare

Ewa-Marie Åström - Headconsulting

Outtröttlig och varm energi till både kandidater och kunder. När många andra ytligt surfat till kundens hemsida har Ewa-Marie Åström redan besökt sin kund, deras produktion och pratat med flera i ledningsgruppen. Hennes professionalism utmärks också av en närmast nitisk struktur och uppföljning. Aldrig att hon missar att ringa upp någon, följa upp uppdrag, hålla tempo i processen eller dokumentera direkt.

Läs motivering

Anders Zetterlund - Invici

Genom sitt fokus ger han kandidaten 100% av sin uppmärksamhet. Han respekterar deras tid, är nyfikenhet på deras erfarenhet och ger värdefull feedback på CV och intervju vilket resulterar i högsta betyg i både kvantitativa och kvalitativa kandidatmätningar.
Anders är en sann inspirationskälla och genom att utmana sig själv och sina kollegor i att konstant utvecklas och förbättras i både kandidat- och kundupplevelsen har han bidragit starkt till företagets kultur, erbjudande och bemötande av kunder, kandidater och konsulter och skapat långsiktiga och hållbara relationer.

Läs motivering

Linnea Broman - Poolia

Linnea har med hög energi, nyfikenhet och en professionell attityd bidragit till att öka kontorets omsättning med 300% på två år. Hon är en bidragande orsak till att kunderna har återkommit, men även möjliggjort resan med att få in nya rekommenderade kunder vilket har stärkt bolagets marknadsposition. Med fokus på såväl kundens som på kandidatens framgång har hon en kundnöjdhet som ligger i topp. En värdig finalist till utnämningen Årets Rekryterare.

Läs motivering

ÅRETS INNOVATIONSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

Hubert AI


Ett uppvaknande inom massrekrytering som gör intryck på juryn och bevisligen kapar rekryteringstiden med uppemot 80%. Här får traditionella intervjuer och screeningmetoder ge vika för ett smörgåsbord av möjligheter som utgår från kandidatens verklighet och önskemål. Denna lösning ger hen valmöjligheter att själv välja både tidpunkt och intervjumetod (ex via chatt). Dessutom jobbar den integrerat med flera rekryteringssystem och låter AI vara med och sätta betyg. Well done! En given finalist för utmärkelsen Årets Innovationsföretag.

Läs motivering

Genvalues

”Genvalues bländar oss med ett banbrytande tänk som vänder på perspektiven i rekryteringsprocessen. Vad man skapat är en plattform för talanger inom teknik, som vill komma i kontakt med tech-team som delar deras värderingar. Modet att vända på processen och låta talangerna välja bolag som kuggar i deras värderingar, istället för att låta rekryterare screena kandidater känns klockrent och gillas stort av oss i juryn och den nya tidens bolag. Därför vill vi nominera bolaget som en given finalist i kategorin Årets Innovationsföretag”

Läs motivering

Whippy,

Ett bolag på frammarsch med en stark tillväxt och flera nya etableringsorter under året.
Hjärntrusten bakom denna finalist tar avstamp i 25 års erfarenhet och internationell forskning. Den lösning man skapat mäter kontinuerligt; produktivitet, lojalitet, ledarstöd och utveckling. Dessutom finns en effektiv on- och offboarding invävd i det hela. Detta helhetsgrepp bidrar till en lägre personalomsättning och kapar kostnaderna för kunderna. Lika självklart skapas mätbara KPI:er för HR, vilket blir viktigt i kommande ESG-ramverk (som på sikt kan leda till gröna lån hos banker, och då förflyttar HR-funktionen till en intressant funktion överlag). Imponerande! En given finalist för utmärkelsen Årets Innovationsföretag.

Läs motivering

Gigleer

Juryn vill dra en lans för detta bolag och det framålutande tänk som ligger helt rätt i tiden. I synnerhet tiden post-pandemi som kräver helt nya beteenden av arbetsgivarna och öppnar en helt landskap där giggaren får allt större spelrum. Med denna lösning blir det betydligt enklare för arbetsgivare att knyta till sig och anställa giggare genom att skapa avtal direkt i appen och ger giggaren möjlighet att casha in – inom 15 min efter avslutat arbetet. En given finalist för utmärkelsen Årets Innovationsföretag.

Läs motivering

Adway AI

Vilken tillväxtraket” År efter år! Här ser vi en mycket begåvad lösning där Machine learning och automatiserad social recruitement jobbar parallellt och bygger ny styrka i arbetsgivarens Employer Brand. Vi ser också med all tydlighet att finalisten fyller ett hålrum i marknaden och är svaret på ett stort uppdämt behov! En bugning från oss i juryn till finalisten bakom denna vakna produkt som går framåt med sjumilakliv.

Läs motivering