Finalister

& Vinnare

Nedan ser du 2021 års

Recruitment Awards

finalister & vinnare

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
upp till 19 anställda

Partner och prisutdelare

Finance Recruitment

Då nischen blir en styrka är det en trygghet att veta vad man kan leverera samt hålla förväntningar hos både kunder och kandidater på rätt nivå.

Med över 1200 tillsättningar inom ekonomi, bank och finans sedan starten 2014 och med en 96 % träffsäkerhet i sina processer gör Finance Recruitment sitt bästa år någonsin och kvalificerar sig som finalist för Årets Rekryteringsföretag

One Academy

Dagens arbetsmarknad kan ibland vara lite svår för nyexaminerade unga vuxna. One Academy Consulting & Recruitment AB förenklar möjligheterna för nyexaminerade elever att komma ut på arbetsmarknaden genom sin idé att koppla samman utbildning med rekrytering och bemanningsuppdrag.

Under 2021 har detta relativt lilla bolag etablerat stora samarbetsavtal med flera av dom största företagen på den Svenska marknaden vilket har resulterat i att de välförtjänt är en av finalisterna till Årets Rekryteringsföretag

Prodiem

Prodiem en god representant för ett rekryteringsföretag som med kvalité och kunskap utför rekryteringsprocessens samtliga delar. De värdesätter de egna medarbetarnas tidigare erfarenheter inom områden de själva rekryterar till.

Med egenskaperna energi, vilja, förmåga och mod lägger de grunden till deras egna tillväxt och framgång som leder dom till utnämningen att vara en av finalisterna till Årets Rekryteringsföretag

Vinnare

 

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
från 20 – 49 anställda

Partner och prisutdelare

Insight Competence

Insight Competence går från klarhet till klarhet.

Med en stor återkommande kundkrets som återger en bild av företaget som personliga, professionella och lyhörda har företaget tagit stora steg framåt och blivit en av de ledande aktörerna inom rekryteringssegmentet marknad, försäljning och media. En värdig finalist till utnämningen Årets Rekryteringsföretag

 

 

Nordic Jobs Worldwide

Nordic Jobs Worldwide är ett ambitiöst rekryteringsföretag med fokus på nytänkande lösningar, initiativ och kreativitet.

Med sin ambition att sammanföra kandidater från Sverige, Finland, Norge och Danmark med företag över hela världen-  samt att de utstrålar en stark företagskultur, där medarbetarna syns och får/uppmanas göra skillnad, kvalificerar sig företaget till en finalistplats som Årets Rekryteringsföretag

Job Solution

Job Solution har gjort en stark tillväxtresa under året. Med en nyetablering i Norge och en strategisk positionering av sitt kundsegment har de lyckats stärka sin position på marknaden. 

Deras modell, att tillsammans med kunden/uppdragsgivaren skapa långsiktiga relationer och samverkan i rekryteringen för en optimal kandidat- och kund upplevelse, har inte bara resulterat till positivt resultat utan även bidragit till utnämningen som finalist för Årets Rekryteringsföretag

Vinnare

 

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
över 50 anställda

Partner och prisutdelare

Effektiv

Effektiv har under 2021 fortsatt sin utvecklingsresa på ett mycket positivt sätt. Med affärsmässighet, driv och lyhördhet strävar företaget efter partnerskap med sina kunder och kandidater.

Effektiv kännetecknas som ett modernt högpresterande och lönsamt bolag som hela tiden ser möjligheten till utveckling av den egna verksamheten som möjliggör ett närmare samarbete med både kunder och kandidater.

Onepartnergroup

Med stor marknadskännedom, engagemang och lokal delaktighet fortsätter OnePartner Group sin utvecklingsresa.

Man har klarat den digitala transformationen i pandemins fotspår på ett bra sätt och ökar sin satsning på digitala verktyg för att förbättra och förenkla processer för medarbetare, kunder och kandidater

 

Clockwork Bemanning & Rekrytering

Med ett idogt och kundnära arbete har Clockwork fortsatt ta stora steg i sin utveckling och har branschens nöjdaste kunder i en mätning av Svenskt Kvalitetsindex.

Med en väl fungerande rekryteringsprocess har man förstärkt sin position på marknaden i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet

Vinnare

 

Årets Bemanningsaktör

Partner och prisutdelare

Poolia

Med en verksamhet sprungen ur den klassiska bemanningsbranschen och mycket lång historik har Poolia med ett starkt varumärke stärkt affären, både ur ett medarbetarperspektiv och kundperspektiv.

Ambitionen att alltid ligga i framkant i utvecklingen resulterar i höga värden avseende kundnöjdhet och hur konsulterna och de övriga medarbetarna trivs i sina roller och ser möjligheter att påverka sin situation. Under 2021 har Poolia fortsatt att utveckla verksamheten och aktivt haft fokus på att utveckla människorna, kulturen och en god affär vilket föranleder oss att utnämna Poolia till en självklar finalist.

 

 

 

 

 

Storesupport

Storesupport med drygt 2 000 konsulter har vuxit organiskt sedan starten för 22 år sedan. 

Deras tillväxt grundar sig på snabbhet i tillsättningen och en kvalitativ leverans som ger hög kundnöjdhet.

Ambitionen för Storesupport är att alla ska kunna få ett arbete oavsett ett begränsat cv, nyanländ, yngre eller äldre personer. Rekrytering sker via en AI tjänst för att uppnå fördomsfria rekryteringar. Med sina 3000 utbildningar som skapades via plattform under 2021 , som resulterat i höga medarbetarindex, är Storesupport en värdig finalist.

Uniflex

Uniflex har goda bevis på väl fungerande processer och rutiner som snabbt kan anpassa verksamheten efter kunders och kandidaters behov, vilket lett till tillväxt inom segment såsom logistik och kundtjänst.

Under 2021 har Uniflex satsat på fortsatt utbildning för sina medarbetare i digitala testverktyg avseende beteende-personlighets- samt kapacitetstester i syfte att leverera kandidater av hög kvalitet till sina kunder. Varje år har bolaget även löpande interna utbildningar i arbetsrätt och gällande kollektivavtal för att säkra sina rekryterare och personalansvarigas kompetens inom relevanta områden. Allt sammantaget resulterar i att vi nominerar Uniflex som en värdig finalist.

Vinnare

 

ÅRETS INTERIMSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

Finance Recruitment

Finance Recruitments framfart och tillväxt har varit kraftig under året och de gör sitt bästa år någonsin.

Ett tydligt fokus på ett begränsat tjänsteområde har underlättat matchningen både för kunder och konsulter där över 100 konsulter varit sysselsatta under 2021.

Framgången ligger i att hela tiden jobba proaktivt med sitt nätverk av interimkonsulter och att alltid ha kandidaten i fokus. Sättet att tänka och arbeta har skapat möjligheten att presentera en konsult redan inom 24 timmar. Denna garanti ställer stora krav på de interna processerna samtidigt som det är en tydlig konkurrensfördel och kvalificerar Finance Recruitment som finalist till Årets Interimsföretag

Interim Search

Interim Search har under 2021 befäst sin position som ett av Sveriges främsta interimsföretag. Med hjälp av en tydlig 48-timmars leveransgaranti, specialisering på interim management och ett brett omfattande nätverk av konsulter har de ökat sin marknadsandel under året.

Företaget har 2021 lyckats öka antalet konsulter med +100% jämfört med året innan. Enligt Googles ranking har Interim Search fått betyget 4,9 av 5 möjliga, det är imponerade och speglar ett professionellt bemötande och lyckade matchningar som kvalificerar företaget till en finalistplats i kategorin Årets Interimsföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poolia Interim Management AB

Poolia Interim Management visionen och mål är att bli “Top of mind” när behov av en interim chef uppstår eller när en person vill ta steget och bli interim chef.

Ett mål som har förstärkts under året tack vara att Poolia Interim visar ett genuint engagemang, trovärdighet och förmåga att bygga långsiktiga och balanserade relationer samt genom ett aktivt samarbete och nätverkande med både presumtiva och nuvarande kunder och konsulter. De har de hittat sitt framgångskoncept som samtidigt resulterat i juryns val av att utse företaget till en av finalisterna till Årets Interimsföretag

Vinnare

 

ÅRETS RAKET

Partner och prisutdelare

Effektiv

Att under året ha hjälpt 270 företag med deras personalbehov, vunnit en nationell upphandling, fyra år framåt, med möjliga rekryteringsuppdrag till 58 kommuner.

Ökat sin uthyrningsverksamhet från 468 till 758 uppdrag samt haft en total ökning på 60 % jämfört med föregående års omsättning för hela koncernen talar sitt tydliga språk och kvalificerar Effektiv som en värdig finalist för Årets Raket inom rekryteringsbranschen.

Insight Competence

Insight Competence har under året haft fantastisk utveckling med en omsättningsökning på 47 % från jämfört med föregående år.

Företagets driv och engagemang har även resulterat i att rekryteringarna har tredubblats under samma period och att de lyckats attrahera 20 nya kunder till bolaget vilket resulterar i utnämningen som årets finalist i kategorin Årets Raket inom rekryterings och bemanningsbranschen 

A-hub

Med över 200 genomförda rekryteringar, en omsättningsökning på 312 %  och med en 250 % ökning i antalet uthyrda konsulter jämfört med föregående år är A-hub en given finalist i utmärkelsen Årets Raket inom rekryterings och bemanningsbranschen.

Att företaget dessutom öppnat upp två nya kontor och haft en 400% ökning av internt anställda kollegor i A-hub kedjan resulterar i att de även stärker sin position på marknaden.

 

 

 

 

Tranpenad

”Med en tillväxt på ca 36 % och en lönsamhetsutveckling på nära 8 %  har Tranpenad erövrar marknadsandelar och förstärkt sitt erbjudande.

Att företaget dessutom öppnat upp av två nya bemanningskontor och nära nog haft en fördubbling av antalet arbetande konsulter resulterar i att de utsetts till finalister för utmärkelsen Årets Raket inom bemannings och rekryteringsbranschen”

 

 

 

 

JobSolution

”Med en tillväxt om 86 % mot föregående år har Job Solution tagit stora kliv på marknaden. Öppnandet av bolag och kontor i Oslo samt närmast en dubblering av antalet medarbetare är företaget en given finalist till utmärkelsen Årets Raket inom rekryterings och bemanningsbranschen”
Empleo

”Under 2021 har Empleo återigen växlat upp i tempo och har gått från 95 miljoner till 150 miljoner i omsättning en ökning på dryga 55%.

Den stora tillökningen av nya kunder i kombination med omsättningsökningen befäster företagets sina styrkor och position på den lokala och nationella marknaden och är självklar finalist till utmärkelsen årets Raket inom rekryterings och bemanningsbranschen”

E-commerce Recruit

”Med inriktning på roller inom e-handelsorganisationer har E-commerce Recruit under året tagit stora kliv in i en snabbväxande marknad och haft en fantastisk utveckling och tillväxt.

Med samarbeten som grundar sig i långsiktiga och strategiska förhållningssätt med hög leveransprecision är de en aktör att räkna med idag och imorgon vilket kvalificerar dom till finalplatsen som Årets Raket inom rekryterings och bemanningsbranschen”

 

 

 

 

EHRAB Gruppen

Som Sveriges största Byggbemanningsföretag som haft en 300 % tillväxt under 2021, från 50 msk till 150 msk.

Med ett uttalat syfte på att erbjuda hållbar bemanning med fokus på socialt ansvar och med en stor tillväxtfas, både nationellt och internationellt kvalificerar sig Ehrab till en vara en av finalisterna för Årets Raket inom bemannings och rekryteringsbranschen.

 

 

 

 

Curonova

”Med en fördubblad tillväxt under 2021 har bolaget förflyttat sig från att vara en liten leverantör inom Arbetsförmedlingen till att bli en ledande aktör i omställningsbranschen. Under 2021 har antalet personer i jobb eller studier femdubblats vilket kvalificerar Curonova till en given finalplats. som Årets Raket”
WeTal

”WeTal är en snabbväxande startup mot techmarknaden som under året mer än dubblerat sin omsättning mot föregående år. Med över 400 signups från kunder och över 100 aktiva jobb har företaget under året bara börjat sin resa, vilken beräknas expandera till många fler europeiska länder kommande år. Företagets framfart och styrka i dess tjänst kvalificerar företaget som finalister i utnämningen Årets Raket”

 

TopWork

Topwork har under året haft en fantastisk utveckling. Företaget har under året haft en betydande tillväxt och en markant ökning av både konsulter och uppdrag.

Man har hittat nya kundmönster och attraherat nya segment på marknaden som resulterat i större marknadsandelar. Allt sammantaget resulterar att vi utnämner Topwork som en av finalisterna till utmärkelsen Årets Raket inom bemannings och rekryteringsbranschen

Unik Resurs

”Under året har Unik Resurs överträffat alla budgetmål vilket även resulterat i mer än en dubblering av vinsten på sista raden.

Företagets strategi att skapa långsiktiga affärsrelationer med sina kunder har resulterat i att 93 % av omsättningen kommer från återkommande kunder från  perioden 2018 – 2021. Detta sammantaget ger en tydlig bild att företaget utvecklat sin affär, skapar trygghet och förtroende mot marknaden vilket leder till utnämningen av finalistplats till Årets Raket inom bemannings och rekryteringsbranschen”

Vinnare

 

Årets Digitala företag

Partner och prisutdelare

Humly

Humly har genom en unik framtagen app skapat förutsättningar som underlättar arbetet för skolor och vikarielärare. Appen är ett tydligt resultat hur traditionella bemannngslösnigar kan ersättas med ny innovativ teknik.

Företaget har under året stärkt sin position i att vara en av landets främsta bemanningsföretag inom skola och utbildning, vilket även har resulterat i juryns val till utnämningen som finalist i kategorin Årets Digitala företag

Roi Rekrytering

Roi Rekrytering har under året gjort en betydande satsning i att utveckla rekryteringsverktyget Workspace. Företaget har skapat ett system för automatiserade rekryteringsprocesser för att optimera rekryteringen – både i förhållande till tid, administration och hantering av rekryteringsflödet men även kandidatupplevelsen.

En lösning som fokuserar på kompetens och säkerställer bland annat struktur, inkludering och mångfald, då den personliga informationen anonymiseras. För sin utveckling av verktyget utses företaget som en av finalisterna till Årets Digitala Företag

 

Next u

I ambition att spara tid och förenkla rekryteringsprocessen har företaget Next U med verktyget Higher förenklat för företag att möta kandidaterna i mobilen Med ledord som innovation, passion och mod har de skapat och utvecklat ett rekryteringsverktyg med kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och videopresentationer som ger kunden mer kvalitativ information om sina kandidater där allt innehållet presenteras utan CV eller personliga brev.

Den utväxling som skett under 2021 i kombination med verktygets särart har resulterat i en finalistplats i kategorin Årets Digital företag

Vinnare

 

ÅRETS MÅNGFALDSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

Add-Up Bemanning

Add Up är företaget som förändrar attityder och beteenden och som skapar en fungerande arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer.

Företaget visar att med rätt matchning och med ett coachande ledarskap, kan personer som ofta ratas i rekryteringsprocesser, göra minst lika bra ifrån sig på den öppna arbetsmarknaden. Add Up är en värdig finalist i kategorin Årets Mångfaldsföretag

 

 

Auxilirec

Auxilirec är ett auktoriserat bemanningsföretag med en omfattande mångfaldskultur. Företaget har 300 anställda konsulter med olika bakgrund och kompetenser och målet är att ytterligare minst 200 personer ska anställas under 2022. Auxilirec har ett gediget erbjudande med allt från uthyrning, rekrytering, utbildning till integration och omställning. Personalgruppen är som en unik kunskapsbank vad gäller perspektiv, språkfärdighet och med erfarenheter från olika kulturer som kvalificerar dom till finalister i kategorin Årets Mångfaldsföretag

Just Arrived

Just Arrived är en affärsinriktad aktör som utstrålar förändring, integration och normbrytande arbete.
Genom att båda fokusera på första jobbet för nyanlända till att arbeta med rekryteringar i bolags toppskikt sticker Just Arrived ut från mängden. De visar att kompetens alltid finns att hitta, när du breddar ditt nätverk, vågar göra annorlunda och tänker nytt
Vinnare

 

ÅRETS LEDARE

Partner och prisutdelare

Elisabet Holmene The Place

Under pandemiåret 2021 har bolaget stärkt sin affär och genomgått en betydande förändringsresa där de prioriterat intern kompetensförstärkning och utveckling. Elisabet Holmene har varit ledaren som motiverat arbetsgruppen att blicka framåt och sträva åt samma mål.

Hon har ryckt in där det behövts förstärkning och stöttat medarbetarna i det dagliga arbetet. Att ha en ledare som Elisabet Holmene som kunnat leva upp till bolagets ledord Hängivenhet, Nyfikenhet och Trygghet har varit en avgörande faktor som skapat en framåtanda inom bolaget och resulterat i välmående och stärkta medarbetare

Erica Gjälby Amendo

Erica Gjälby har på ett föredömligt sätt hanterat utmaningen med pandemin i en större organisation med medarbetare utspridda över hela landet. Genom att vara närvarande på distans, visat sårbarhet och ökat sitt engagemang har hon främjat förtroendet hos medarbetarna.

Detta har skapat samhörighet, engagemang vilket minskat risken för stor press på medarbetarna. Erica har skapat ett klimat där de anställda kan lära av varandra och där det är tillåtet att göra fel. Genom att vara sig själv, erkänna sina brister och visa öppenhet, har denna ledare ytterligare stärkt organisationen och skapat förutsättningar för lärande, innovation och engagemang

Eleonor Cserpes Headconsulting

Eleonor Cserpes är en genuin ledare som utför de saker hon säger sig stå för. Det ger ett ärligt ledarskap som på riktigt når medarbetarna. En tydlig följd av det är att medarbetare ges tillfälle och tid att hjälpa till att göra samhället bättre, inte bara genom ord utan också handling.

Det har påverkat företaget under omväxlande och tuffa utmaningar de senaste åren. Det personliga ledarskapet drivs av nyfikenhet, reflektion och viljan att smitta av sig på andra. Hennes genuina intresset för människan och ledarskapet är väl balanserat med ett coachande förhållningssätt med rum för autonomi hos omgivningen

Maria Bergholtz Insight Competence

Maria Bergholtz bygger sitt ledarskap utifrån modellen frihet under ansvar. Med personlig stöttning och närvaro samt ett engagemang utöver det vanliga får hon inte bara medarbetarna att prestera utan har även skapat en familjär relation till var och en.

Med sitt varma ledarskap har hon skapat en organisation där alla medarbetare är inkluderade och där vägen till framgång bygger på gruppens gemensamma styrkor och kunskaper. Detta moderna, omtänksamma och coachande ledarskap har inte bara resulterat i framgångsrika medarbetare utan har också bidragit till en fantastisk tillväxt för bolaget. 

Vinnare

 

ÅRETS REKRYTERARE

Partner och prisutdelare

Lena Johansson - Skill Rekrytering & Bemanning

Lena Johansson är rekryteraren som sprider glädje hos kunder och kollegor med en otrolig professionalism. Hennes kunder finns i såväl bygg- och mätteknik som inom statlig sektor. Under året slog hon all-time high i rekrytering och har en kundnöjdhet som slår i taket.

Själv betonar hon arbetet med kandidater ”att man aldrig får glömma bort dem; utan kandidater inga kunder” Vi sammanfattar allt med att utnämna Lena Johansson som finalist i Årets Rekryterare

Sofi Centerman - Clockwork Skolrekrytering

Genom sitt professionella förhållningssätt och engagemang inspirerar Sofi Centerman kollegor såväl som kunder i rekryteringsprocessen. Med stor noggrannhet och kvalitet levererar Sofi gång på gång det kunderna efterfrågar. Hon får förnyat förtroende och är oerhört skicklig på att hjälpa beställare förstå vad de söker.

Det visar också på antalet rekryteringar under året och hennes bidrag till att företaget har vunnit Sveriges Nöjdaste kunder 2021. Allt detta sammantaget resulterar att vi utnämner henne som finalist i utmärkelsen Årets Rekryterare

Philip Dufwa - Finance Recruitment

Philip Dufwa är en av branschens mest strukturerade rekryterare som med tydlig kommunikation bygger förtroende hos kandidater och kunder. Behärskar både rekryterings-marknaden och interims-marknaden.

Med en gedigen erfarenhet inom ekonomibranschen och med inställningen att “ingenting är omöjligt” har han på ett konsultativt sätt genomfört mer än 35 tillsättningar under 2021

Vinnare

 

ÅRETS INNOVATIONSFÖRETAG

Partner och prisutdelare

Whippy

”Whippy har skapat en digital lösning för onboarding-as-a-service som gör att nya medarbetare får en så bra och professionell upplevelse som möjligt.

En innovativ lösning som gör stor skillnad både för medarbetare som är nya på jobbet och arbetsgivare som vill skapa en positiv upplevelse, snabb inkludering och motivation hos sina medarbetare. En lösning som kvalificerat företaget som en av finalisterna till utmärkelsen årets Innovationsföretag”

 

 

Byggjobs

Byggjobbs.app vill förändrar en bransch som under årens loppa har haft svåra utmaningar.  Detta sker genom en marknadsplats för matchning mellan företag och (bygg)arbetare. Företag kan både lägga upp ett uppdrag och söka efter rätt kompetens och arbetare kan lägga upp en profil med sina kompetenser samt svara på uppdrag.

Detta möjliggör då också en bättre kontroll på vem som anlitas av vem, för vilket uppdrag och till vilket pris. En innovativ lösning som framförallt har en stark social och hållbar påverkan på den egna branschen.

 

 

Next u

”Next U ambition är att förändra den traditionella dokumentnormen med CV och personligt brev och förflytta rekryteringen in i den digitala världen.

Att tillhandahålla en lösning som tillåter rekryteraren att både öka träffsäkerheten och granska en större mängd kandidater på kortare tid är ett innovativt komplement till traditionell rekrytering som kvalificerar företaget till finalist i kategorin Årets Innovationsföretag”

 

 

Vinnare