Tack för alla nomineringar

Ett fantastiskt gensvar som resulterat i 189 nomineringsförslag i 15 kategorierna till Recruitment Awards

 

Nu har nomineringsperioden avslutats.

Vi tackar alla som har varit delaktiga och nominerat företag och personer i alla våra 15 olika kategorier. Nu går vi in i den inledande processen att välja ut tre finalister i varje kategori. Juryns arbete kommer att påbörjas i slutet av januari och vi hoppas kunna meddela vilka tre företag som har kvalificerat sig som finalister i slutet av februari månad.

Har ni frågor kring juryns arbete kontakta gärna juryns ordförande:
Marianne Olsson [email protected]

Nominera här

Läs mer om de olika kategorierna under nomineringsformuläret

2 + 8 =

Årets Rekryteringsföretag
– Upp till 19 anställda

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man
aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Utöver ovanstående bedömer juryn även nöjdheten hos kunder, kandidater och konsulter.

 

Årets Rekryteringsföretag
– Mellan 20 till 49 anställda

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, kandidater och konsulter.

Årets Rekryteringsföretag
– Från 50 anställda och uppåt

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, kandidater och konsulter.

Årets Interim företag

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av interim marknaden där det vinnande företaget framstår som en god representant för branschens företag. Ett företag med innovativa lösningar, bra personalpolicy samt kundservice och som arbetat proaktivt i både kund- och kandidatled beträffande interim-uppdrag för olika typer av chefsbefattningar.

 

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder och kandidater.

Årets Bemanningsaktör

För att kunna utses till Årets bemanningsaktör ska företaget aktivt ha vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden. Företaget ska se medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och har genomfört ett målmedvetet kompetenslyft.

 

Juryn kommer dessutom att bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, och konsulter.

Årets GIG- företag, presenteras av Plattformsbolagen

Kategorin Årets Gig-företag utses av Plattformsbolagen som ansvarar för hela nomineringsprocessen och juryarbetet inför Recruitment Awards.

Årets Digitala företag

Årets Digitaliserade företag nyttjar digital teknik i sitt arbetssätt för att effektivisera arbetet för kund och kandidat och för att öka lönsamheten.

Juryn bedömer följande kriterier:

Företaget ligger i framkant och tillämpar nya digitala lösningar

Företagets ökade fokus på digitala lösningar.

Årets säljare inom branschen

Vinnaren av Årets säljare är en person som har ett modernt förhållningssätt till försäljning, förstår sin kunds behov och vikten av en lång kundrelation. En säljare som under året skapat extraordinära affärer och resultat för mot såväl befintliga som nya kunder.

Priset har instiftats för att:

Visa på betydelsen av god försäljning och ett gott resultat.

 

Juryn kommer dessutom att bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, och konsulter.

Årets Rekryterare

Syftet med priset är att belöna en rekryterare som med kunskap och kompetens bidragit till företagets positiva positionering och utveckling mot kund och kandidat.

Den nominerade kandidaten skall snabbt och träffsäkert kunna genomföra en företagsanalys och förstå kundens behov. Vara kvalitetsmedveten, noggrann i sin leverans, ärlig och ödmjuk samt en god lyssnare.

Årets kommunikationskampanj


Priset Årets kommunikationskampanj är öppen för marknadsföringsteam 
(både inhouse och kommunikationskonsulter). Priset  tilldelas företagets marknadsföringsteam för att ha uppnått vägvinnande rekryteringskampanj eller en kampanj kopplat till positionering av det egna varumärket.

Årets marknadsförare

Vinnaren av Årets marknadsförare ska vara ett företag, ett team eller en person i branschen som på ett framgångsrikt sätt skapat mätbar kännedom och spridning av sitt varumärke eller erbjudande till sina kunder. Priset premierar kreativitet och nytänkande tillvägagångssätt oavsett distributionsform.

Årets Ledare

I bedömningen Årets Ledare tittar juryn särskilt på:

Årets ledare ska ha förmågan att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team stor eller liten: en förebild för andra i branschen. Hen ska inneha en affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum. Resultat ska kunna påvisa att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.

Årets Innovation

Vinnaren av Årets Innovation ska vara ett företag med en innovation som uppmärksammats och tillfört värde åt branschens aktörer eller kunder. Det kan vara en ny produkt eller tjänst såväl som ett nytt system eller annan lösning.

Priset har instiftats för att:

Stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster

Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster i branschen

Årets Digitala verktyg

 

Vinnaren av Årets Digitala verktyg ska tilldelas ett företag som genom sitt verktyg eller produkt haft en bra marknadsutveckling och försäljning mot marknaden under året. Ett verktyg eller produkt som dessutom skapar mervärden för såväl kunder som kandidater.

Årets Jämställdhetspris presenteras av WTEQ

Kategorin Årets Jämställdhetspris utses av WTEQ som ansvarar för nomineringsprocess och juryarbetet till Recruitment Awards.

Årets mångfaldsföretag

 

Sverige förändras och tiden när alla såg ut och pratade på samma sätt är förbi. 2020 är integration och mångfald viktigare än någonsin. 

Vi står inför stora utmaningar och förändringar i arbetslivet. Bemannings- och giggbranscherna tillhör de branscher som har en hög andel anställda som är nyanlända.  

Vi vill nu slå ett slag för bättre integration och inkludering i arbetslivet och då på alla nivåer genom att utse årets mångfaldsföretag.

 Juryn kommer att göra sina bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.  Vi bedömer inte bara kvantitativ mångfald utan också hur aktivt de nominerade företagen arbetar med inkludering.